Monday, February 23, 2015

Shabbos Zachor: Parashas Tetzaveh: February 27-28, 2015

***ALL JEWS ARE OBLIGATED TO HEAR THE SPECIAL TORAH READING ASSOCIATED WITH SHABBOS ZACHOR***

 

Here are the davening times for Shabbos Zachor, Parashas Tetzaveh:

 

Mincha Friday afternoon: 5:30pm

Shacharis Saturday morning: 9:30am

Kiddush and mincha following shacharis

 

***ALL JEWS ARE OBLIGATED TO HEAR THE SPECIAL TORAH READING ASSOCIATED WITH SHABBOS ZACHOR***